FEV Polska

FEV Polska Sp. z o.o. została założona w roku 2003 jako filia niemieckiej firmy FEV Motorentechnik GmbH.

Lokalizacja FEV Polska jest nieprzypadkowa. Wybór padł na Kraków, miasto wielu renomowanych uczelni zasilających lokalny rynek pracy dobrze wyedukowanymi absolwentami. Równie ważne jest położenie firmy w sąsiedztwie zakładów przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego, zlokalizowanych na południu Polski oraz w Czechach i Słowacji.

Patrząc z globalnej perspektywy, bliskość komunikacyjna jak i kulturowa pozwala nam na łatwą wymianę pomysłów i bezproblemową współpracę z inżynierami FEV Motorentechnik, a współpraca nad wspólnymi projektami wymusza korzystanie z tych samych wyspecjalizowanych narzędzi.

Polski oddział FEV zatrudnia specjalistów biorących udział w szerokim spektrum zagadnień rozwiązywanych we współpracy z FEV Motorentechnik. Naszymi klientami są czołowe firmy wykorzystujące silniki spalinowe do napędu środków transportu takich jak: samochody, lokomotywy, statki oraz do zasilania urządzeń (zespoły prądotwórcze, zespoły pompowe itp.).

Aktywność naszych inżynierów jest skierowana głównie na:

  • Projektowanie silników (Engine Design, Design Methodology)
  • Projektowanie jednocylindrowych silników badawczych (FEV Single Cylinder Engine Program)
  • Wirtualną aranżację silnika i osprzętu w pojeździe lub w urządzeniu oraz integrację z innymi podzespołami (Vehicle Packaging and Integration)
  • Optymalizację istniejących konstrukcji w celu redukcji kosztów (Cost Reduction)
  • Analizę silników oraz poszczególnych podzespołów przy pomocy metody elementów skończonych (Powertrain Mechanics - Thermomechanics)
  • Rozwój systemów do badania silników, włączając prace nad oprogramowaniem, instalację oraz rozruch u klienta (Test Systems)

Powyższe zagadnienia inżynierowie FEV Polska rozwiązują w trzech grupach:

  • Projektowanie silników
  • Symulacje komputerowe
  • Rozwój oprogramowania

Krakow (PL)

FEV Polska Sp. z o.o.
FEV Poland
Cholerzyn 467
32-060
Liszki k. Krakow
Poland
Phone+48 12 3249100
Fax+48 12 3249299

Zarząd:
Dipl.-Ing. Hermann Josef Ecker
Dr.-Ing. Ernst Scheid
Filip Chelminski